5 JAZYKOV LÁSKY pre deti

Svetový bestseller z oblasti rodinného poradenstva. Každé dieťa vyjadruje a prijíma lásku rôznymi komunikačnými štýlmi. Jazyk lásky rodiča môže byť úplne iný ako jazyk lásky dieťaťa. To prináša zranenia a nedorozumenia. Objavte primárny jazyk lásky vášho dieťaťa a naučte sa mu efektívne vyjadriť vašu lásku - nadobudnete tak istotu, že ho milujete a prejaví sa to na jeho postoji a správaní. 

Akými jazykmi lásky teda môžeme hovoriť so svojimi deťmi:

  • fyzickým dotykom
  • slovami uctenia
  • pozornosťou 
  • darmi
  • skutkami služby