CARL R. ROGERS - Způsob bytí

Hluboké uvažování o nejrůznějších způsobech vztahu terapeuta k pacientovi a člověka k člověku.

Aspekty lidské existence jsou zachyceny v osobním podání jednoho z nejvýznamnějších psychologů 20. století. Rogers svou knihu založil na přesvědčení, že "životní síla" je v každém z nás a může být uvolněna, pokud jsou splněny určité podmínky. Tato síla může vést k obohacení našeho osobního života, k rozvoji společnosti a ke zlepšení světa.

Carl R. Rogers (1902-1987) byl významným představitelem humanistické psychologie, tvůrcem klient-centrované (nebo také person-centrované) terapie a jedním z nejvýznamnějších psychologů 20. století. Svůj výzkum zaměřoval na osobu jako takovou, na její zkušenost a na proces změny v terapii.