Dr. Henry Cloud a Dr. John Townsend - Hranice

Hranice v rôznych oblastiach nášho života určujú, kto sa k nám môže priblížiť, pomáhajú nám rozhodnúť sa, komu a čomu poviem nie alebo áno, či určiť vzťah k sebe samému. Hranica je rozhodnutie, ktorým definujeme veci a okolnosti, za ktoré sme zodpovední. Definujú, kto sme a kto nie. Kniha prináša biblický pohľad na hranice: čo hranice sú, čo chránia, ako sa vytvárajú, ako sú narušované, ako ich opraviť a ako ich využívať. Pomôže stanoviť i napraviť hranice vo vzťahu k našim blízkym - k rodine, partnerovi, deťom, v práci, ale aj k sebe samému a k Bohu.