Trauma očima dítěte

Peter A. Levine získal PhD. z lekárskej a biologické fyziky na UC Berkeley a má tiež doktorát z psychológie z International University. Je zakladateľom Somatic Experiencing® a založil nadáciu Foundation for Human Enrichment. Vedie túto prácu po celom svete a vydáva knihy v tejto oblasti.

Maggie Klineová je viac než dve desaťročia terapeutkou v oblasti psychológie a somatického prežívania. Pracuje s jednotlivcami aj s pármi a do svojej práce integruje metódu somatického prežívania.

Základná pravda, ktorú autori v knihe Trauma očami dieťaťa predstavujú, je venovanie pozornosti vlastnému emočnému stavu, pretože deti sa liečia najlepšie v prítomnosti kľudného, schopného a empatického dospelého. To, kto je s dieťaťom, keď prežíva nejakú znepokojivú situáciu, ovplyvní podobu i následky tejto situácie a dáva príležitosť naučiť sa liečiť traumu tým, že budeme nasledovať toho najlepšieho učiteľa - naše vlastné telo.

Techniky „prevencie“ traumy, ktoré Levine a Klineová v tejto knihe predstavujú, sú založené na empatickom pochopení a pozornosti k detailu, tým, že ukazujú princípy toho, ako ich použiť. Autori dbajú na to, aby boli tieto principy využívané praktickým spôsobom tak, aby mohli byť naplnené špecifické potreby detí v rôznych štádiách vývoja.