REGIONÁLNE CENTRUM PODPORY UČITEĽOV

Ponúkame partnerstvo, pomoc, podporu, poradenstvo a profesionalitu

Regionálne centrum podpory učiteľov aj v Bardejove


Od prvého septembra na Slovensku pôsobí 32 regionálnych centier podpory učiteľov v 32 regiónoch po celom Slovensku. Jedno také centrum vzniklo aj v Bardejove na sídlisku Družba na ulici Pod Papierňou 71.

Ovládať a zdieľať užitočné rady

Ovládať a zdieľať užitočné rady

Nepoučovať, ale pomáhať nájsť vlastnú cestu

Nepoučovať, ale pomáhať nájsť vlastnú cestu

To, čo radí, to aj žiť

To, čo radí, to aj žiť

Vnímavo zohľadňovať individualitu svojich zverencov

Menej hovoriť a viacej počúvať

Menej hovoriť a viacej počúvať

Neovplyvňovať mentorovanú osobu svojimi predstavami

Neovplyvňovať mentorovanú osobu svojimi predstavami

Rozvíjať vzťah s mentorovanou osobou

Rozvíjať vzťah s mentorovanou osobou

Nepretvárať mentorovanú osobu na svoju kópiu

Nepretvárať mentorovanú osobu na svoju kópiu

Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta v RCPU Bardejov - aktuálne ponuky

Prihláška

Plán obnovy

Regionálne centrum podpory učiteľov Bardejov 

Zriaďovateľ RCPU Bardejov je Prešovská univerzita v Prešove 
Prešovská univerzita UNIPO

PARTNERI

Bardejov Info

ZŠ Hertník

Portál školskej psychológie

I Bardejov