Čo je mentoring?

 • Mentoring je sprevádzanie, podporovanie, motivovanie, hľadanie profesijných i osobnostných silných stránok.
 • Učiteľ, ktorý požiada o mentora, získava partnera, ktorý ho bude na nejaký čas, obvykle rok, sprevádzať pri jeho práci.
 • Mentor sa so svojím mentee pravidelne stretáva. Navštevuje jeho hodiny a vedie s ním profesionálne rozhovory, ktoré mu pomôžu rozvíjať profesijné kompetencie, objavovať jeho silné stránky i priestor pre zlepšenie. Spolu sa môžu zamerať aj na rôzne pracovné problémy. Spoločným cieľom je najmä rásť v učiteľskom povolaní.
 • Jeho cieľom je pomôcť učiteľovi, aby sa mu učilo lepšie a ľahšie a žiaci na hodinách boli spokojní a vnútorne motivovaní.

Kto sú naši mentori?

 • Sú to vaši kolegovia z rôznych škôl v Bardejove, ktorí vstúpili do projektu regionálnych centier s cieľom pomôcť učiteľom v regióne.
 • Pre túto prácu boli špeciálne zaškolení.
 • Podrobnejšie informácie o našich mentoroch nájdete na tejto stránke.

Čo vás čaká, ak sa prihlásite do mentoringu?

 • Pokiaľ sa prihlásite do mentoringu, bude vám následne pridelený jeden z našich mentorov. Ak máte záujem o konkrétneho mentora, požiadajte oňho v prihláške.
 • Na prvom stretnutí s mentorom spoločne preberiete vaše očakávania, otázky i to, čo bude mentor potrebovať od vás.
 • Pokiaľ sa nedohodnete inak, mentor začne navštevovať vopred dohodnuté vyučovacie hodiny, ktoré potom vo vyhradenom čase spoločne rozoberiete.
 • Návštevy hodín sú predbežne plánované cca raz do mesiaca. Ak je to potrebné a vy ako mentee máte záujem, je možné sa dohodnúť aj na intenzívnejšej spolupráci.
 • V prípade, že vy ako mentee potrebujete konzultáciu, rozhovor či radu, mentor je vám k dispozícii.
 • Ak budete s mentoringom spokojný a budete mať potrebu v ňom pokračovať, môže sa spolupráca predĺžiť aj na dlhší čas.

Čo vás v žiadnom prípade nečaká?

 • Mentor nenavštevuje vaše hodiny s cieľom skontrolovať vašu prácu. Jeho cieľom nie je vašu prácu hodnotiť a súdiť, ale odhaľovať váš potenciál, ktorý si niekedy ani sami neuvedomujeme.
 • To, čo mentor na vašich hodinách uvidí, ako i vaše rozhovory, je zo strany mentora prísne súkromné. Nikto z vašej školy nebude o nich informovaný.
 • Mentor nie je encyklopédiou vzdelávania a nedá vám odpoveď na všetko, lebo jednoducho „nechodí vo vašich topánkach“. To, čo funguje v jednej triede, nemusí fungovať v inej. Bude ale spoločne s vami hľadať riešenia šité vám na mieru.

Čo získate?

 • Veríme, že pri dobrej spolupráci vás bude čakať väčšie poznanie vlastných silných stránok, zvýšenie profesionálnej sebadôvery, ale najmä radosti z práce.
 • Chceme vás naučiť nebáť sa skúšať nové veci, ale i zlyhávať – chyby nám pomáhajú rásť.
 • Chceme, aby ste z hodín odchádzali spokojní, a nie zbytočne vyčerpaní.

Čo naopak potrebujete dať?

 • Váš čas, dôveru k mentorovi a ochotu spoločne premýšľať.

Ako sa môžete prihlásiť?

 • Prostredníctvom tohto formulára.
 • Pozor! Kapacity našich mentorov sú obmedzené, preto odporúčame prihlásiť sa čo najskôr.

Plán obnovy

Regionálne centrum podpory učiteľov Bardejov