,,Sme pedagógovia z tohto regiónu a sme pripravení Vás sprevádzať a podporovať.“

Peter Tej - mentor

Peter Tej

riaditeľ RCPU a mentor

Som vyštudovaný učiteľ slovenského jazyka. Moja profesionálna angažovanosť sa zameriavala najmä na žiakov z marginalizovaného rómskeho prostredia. Verím v to, že každý má potenciál dosiahnuť veľké veci. Snažím sa vytvárať inkluzívne vzdelávacie prostredie, kde sa každý cíti akceptovaný a podporený. Mentoring pre mňa znamená viac než len poskytovanie informácií. Je to príležitosť podeliť sa o svoje skúsenosti, viesť a motivovať druhých, a pomáhať im objaviť ich vlastné schopnosti a cesty k úspechu.

Mária Exnerová - mentorka

Mária Exnerová

mentorka

Som učiteľka s kvalifikáciou a skúsenosťami v predškolskej výchove, ako učiteľka 1. stupňa ZŠ a riadiaci pracovník. Moje kľúčové hodnoty sú spoľahlivosť, zodpovednosť, láskavosť a pomoc druhým. Som presvedčená, že každý človek, ktorý je správne vedený, môže dokázať všetko, po čom túži. Mentoring vnímam ako možnosť podpory učiteľov, aby profesionálne rástli, dosiahli radosť, uspokojenie a úspech vo svojej práci.

Stanislav Novotný - mentor

Stanislav Novotný

mentor

Vyštudoval som telesnú a športovú výchovu a technickú výchovu. Som športovec telom aj dušou a pri športe som aj ostal. Pôsobím ako osobný tréner plávania pre všetky vekové kategórie. Svoje vyučovacie metódy dokážem prispôsobiť individuálne každému človeku v každom veku. Medzi moje silné stránky patrí kreativita, empatia a priamosť. Prácu mentora vnímam ako veľmi potrebnú pre dnešných, hlavne mladých učiteľov predovšetkým preto, aby "nevyhoreli" hneď v prvý rok svojej práce. Vnímam ju ako dôležitú súčasť vzdelávania pre učiteľov.

Mária Hankovská - mentorka

Mária Hankovská

mentorka

Práca s deťmi bola vždy mojím snom. Vyštudovala som pedagogiku a skúsenosti získala v rôznych prostrediach, vrátane práce s mentálne postihnutými. Verím v učenie pre život a zastávam názor, že chyby a omyly nás posúvajú vpred. Každé dieťa má svoje silné stránky a učiteľ je sprievodcom na ich ceste. Snažím sa podporovať pozitívne aspekty osobnosti detí a využívam zážitkové metódy. Úprimnosť a empatia sú pre mňa dôležité. Mentoring vnímam ako spoluprácu a teším sa na nové príležitosti.

Žaneta Lešičková

mentorka

Poslaním každého učiteľa je prinášať radosť z učenia deťom v každom veku. K tomuto povolaniu ma priviedli práve tieto pohnútky. Pracujem ako učiteľka primárneho vzdelávania. Prevažnú časť svojej profesionálnej kariéry som pracovala so žiakmi zo SZP, kde individuálny prístup je samozrejmosťou, a kde slovo inklúzia nadobúda úplne iný rozmer. Ako mentorka by som svojou troškou a skúsenosťami chcela prispieť k tomu, aby každý učiteľ poznal svoje silné stránky, zvyšoval svoju profesionálnu sebadôveru, naučil nebáť sa skúšať nové veci, ale i zlyhávať – pretože chyby nám pomáhajú rásť. 

A my učitelia rady rastieme. 
Plán obnovy

Regionálne centrum podpory učiteľov Bardejov