AKTUÁLNE VZDELÁVANIA

Informácie o vzdelávacích aktivitách, lektoroch a TERMÍNOCH a PRIHLÁŠKE sa zobrazia po kliknutí na konkrétnu tému/obrázok.

Profil účastníka vzdelávacej aktivity - pedagogický alebo odborný zamestnanec základnej školy, ktorá sa nachádza v okrese Bardejov.

  Farebné odlíšenie tém vzdelávacích podujatí.....