Pracovné stretnutie riaditeľov a zástupcov RCPU regiónu Východ