Galéria

V priebehu októbra a novembra sa náš tím mentorov z Regionálneho centra podpory učiteľov v Bardejove zúčastnil vzdelávacích seminárov zameraných na zdokonaľovanie pedagogických kompetencií v oblasti inovatívneho hodnotenia výkonov žiakov. Semináre viedol významný odborník na hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu, RNDr. Vladimír Burjan, ktorého expertíza v oblasti pedagogiky je široko uznávaná.