Som učiteľ , ktorý sa neustále posúva:

 • Očakávam od mentora, že spoločne nájdeme nové cesty.

Som začínajúci učiteľ:

 • Mám uvádzajúceho učiteľa, ale potreboval by som niekoho, kto má na mňa neobmedzený čas a môžem sa s ním v pokoji porozprávať.
 • Potrebujem niekoho, z čej návštevy nebudem mať obavy a nebudem premýšľať nad tým, či som obstál alebo zlyhal.
 • Potrebujem niekoho, kto ma nehodnotí, ale ako partner mi pomáha rásť.

Som učiteľ, ktorého unavuje stereotyp:

 • Mám pocit, že každá moja hodina je rovnaká a nudí mňa aj žiakov.

Som učiteľ, ktorý je unavený a frustrovaný:

 • Moja príprava na vyučovanie trvá príliš dlho.
 • Mám pocit, že vynaložená snaha nie je vôbec efektívna.

Som učiteľ, ktorý chce skúsiť učiť inak:

 • Hľadám odvahu urobiť prvý krok.
 • Chcem spoznať čaro malých zmien.

Som učiteľ, ktorý má konkrétny pracovný problém:

 • Mám problém so žiakom / kolegom / nadriadeným a neviem sa už na riešenie pozrieť s odstupom.
 • V danej situácii mám pocit, že stále zlyhávam.

Som pedagogický asistent a potrebujem:

 • Potrebujem sa porozprávať o svojej náplni.
 • Potrebujem zefektívniť svoju prácu na vyučovaní.
 • Potrebujem sa uistiť o mojej pomoci žiakovi.
 • Potrebujem riešiť komunikáciu so žiakom, rodičom, učiteľom.

Som vedúci zamestnanec a:

 • Potrebujem iný pohľad na svoju prácu.
 • Rád by som zefektívnil procesy na škole.
 • Riešim nejaký vzťahový problém a potrebujem ho rozobrať s nestrannou osobou.
 • Rád by som sa zameral na  svoj osobný rast.
 • Mám problém v komunikácii s rodičmi alebo kolegami.

Regionálne centrum podpory učiteľov Bardejov