Ponuka vzdelávania

Aktualizačné vzdelávanie

  • poskytovateľom aktualizačného vzdelávania je škola;
  • aktualizačné vzdelávanie sa organizuje ako schválený jednoduchý program aktualizačného vzdelávania v rozsahu najmenej 10 hodín za školský rok a najviac 24 hodín za školský rok;
  • program a rozsah vzdelávania schvaľuje riaditeľ;
  • škola v závislosti od svojich potrieb upraví rozsah aktualizačného vzdelávania vo vnútornom predpise.

Súčasťou poskytnutia aktualizačného vzdelávania je dodanie potrebnej dokumentácie.

(program vzdelávania, prezenčné listiny, profil lektora; pre ostatnú dokumentáciu poskytneme formu).

PONUKA WORKSHOPOV (pripravujeme)

Informácie o workshope, lektoroch a TERMÍNOCH sa zobrazia po kliknutí na konkrétnu tému/obrázok.

Kritické myslenie u žiakov

Optimalizujte výučbu a rozvíjajte kritické myslenie žiakov prostredníctvom inovatívnych metód a techník. V tomto workshope objavíte, ako posilňovať analytické schopnosti študentov pre budovanie silného kritického myslenia.

Umelá inteligencia v práci učiteľa

Objavte potenciál a stratégie využívania umelej inteligencie v edukačnom prostredí a zistite, ako táto pokročilá technológia môže vylepšiť a optimalizovať vaše učebné metódy. 

Ako vytvárať dobrú klímu v triede

Získajte praktické nástroje a stratégie na budovanie pozitívneho a podporujúceho prostredia v triede, kde sa všetci žiaci cítia hodnotení a motivovaní k učeniu.

Edukácia žiakov zo SZP  

Poznajte účinné prístupy a stratégie pre inkluzívnu edukáciu žiakov so špeciálnymi výchovnými potrebami, získajte pochopenie o rôznych potrebách a ako ich naplniť v každodennom výučbovom procese.

Komunikácia s rodičmi v krízových situáciách

Efektívna komunikácia s rodičmi môže byť kľúčová, najmä v krízových situáciách. Tento workshop ponúka stratégie a tipy na vytvorenie silnej komunikácie a partnerstva medzi školou a domovom.

Práca so žiakom s ADHD

Poznajte, ako efektívne pracovať so žiakmi s ADHD, Upravte metódy výučby a poskytnite podporu na zlepšenie ich akademickej a sociálnej výkonnosti.

Finančná gramotnosť

V tomto workshope budete skúmať interaktívne a zábavné metódy vyučovania finančnej gramotnosti pre žiakov prvého a druhého stupňa základnej školy.

Čitateľská gramotnosť

Rozvíjajte čitateľské schopnosti mladých žiakov prostredníctvom inovatívnych a angažovaných prístupov. Tento workshop ponúka stratégie a činnosti na zvýšenie čitateľskej gramotnosti v ranom veku.

Ako si zachovať nadšenie v učení - prevencia syndrómu vyhorenia

Tento workshop vám pomôže identifikovať príznaky a príčiny vyhorenia u učiteľov a ponúkne stratégie a nástroje na zachovanie nadšenia a vitality v profesii.
Plán obnovy

Regionálne centrum podpory učiteľov Bardejov